De kleine lettertjes

Product voorwaarden

Bestel je een magische foto, dan ontvang je deze digitaal per email in PNG formaat. De levertijd van een magische foto is tussen de 1 en 5 werkdagen.

Bestel je een persoonlijk verhaal, dan ontvang je deze digitaal per email in PDF formaat. De levertijd van een persoonlijk verhaal is tussen de 1 en 5 werkdagen.

Bestel je een compleet boekje, dan ontvang je deze fysiek per post, en ook digitaal per email in PDF formaat voor het verhaal en PNG formaat voor de foto. Het complete boekje zal gedrukt worden in A5 formaat en worden ingebonden met ringetjes zoals op de voorbeeldfoto’s te zien is. Daarna wordt deze verzonden met een brievenbuspakketje naar het opgegeven adres. De levertijd van een compleet boekje is tussen de 4 en 10 werkdagen.

Wil je de bestelling sneller ontvangen, laat het ons weten door contact op te nemen via contact@naturalnala.com

Verzending en levering

Alle verhalen, bewerkte foto’s en boekjes worden persoonlijk op maat gemaakt en er worden veel uren ingestoken om tot een mooi resultaat te komen. Om deze reden is het niet mogelijk bestellingen te annuleren of producten te retourneren. Bestellingen worden maar 1 keer geleverd. Aangezien iedereen een andere smaak heeft, kan het voorkomen dat je niet geheel tevreden bent over het resultaat. Wanneer je niet tevreden bent over het resultaat, kan je dat doorgeven door contact met ons op te nemen via contact@naturalnala.com. Geef je bevindingen binnen 12 uur na ontvangst aan ons door en wij kunnen mogelijk details van het resultaat herzien. Dit kunnen wij doen als gunstmaatregel, en dit kan in geen geval worden afgedwongen. Details herzien is niet mogelijk bij fysiek geleverde producten zoals het complete boekje. Om deze reden zal bij aankoop van een compleet boekje vooraf een digitale versie per email verzonden worden, voordat deze gedrukt, ingebonden en verzonden zal worden.

Alle zendingen worden als brievenbuspost verzonden via PostNL of Bpost. De zending wordt doorgaans binnen 4 tot 10 werkdagen bezorgd. Tijdens vakantieperiodes of feestdagen kan een langere levertijd gelden.

Bestellingen worden rechtstreeks verstuurd naar het emailadres en/of leveradres dat je aan ons hebt doorgegeven. LET OP: Als het pakket niet door de brievenbus past, gaat het naar het dichtstbijzijnde pakketpunt. Je ontvangt bericht dat je het pakket daar kunt ophalen. Indien het pakket niet binnen 10 dagen in ontvangst is genomen, wordt het retour teruggestuurd. Ingeval je het pakket niet binnen de genoemde tijd ophaalt, zullen er geen kosten in mindering worden gebracht op het aankoopbedrag.

Wij versturen zendingen doorgaans alleen naar Nederland en Belgie. Wil je de zending naar een ander land laten verzenden, laat het ons weten door contact met ons op te nemen. De producten kunnen helaas niet bij ons worden afgehaald.

Nadat we jouw bestelling hebben verwerkt ontvang je een e-mail met de digitale versie van het boek of de foto en/of een Track & Trace-nummer waarmee je de bezorging van jouw pakket kunt volgen. Dit Track & Trace-nummer wordt actief zodra je pakket is aangekomen en geregistreerd in het sorteercentrum van PostNL of Bpost.

Retour/herroepingsrecht

Aangezien ieder product voor elk kind uniek en persoonlijk wordt gemaakt, is het helaas niet mogelijk om de bestellingen te retourneren of te annuleren. Het is dan ook belangrijk om tijdens het plaatsen van de bestelling de ingevoerde gegevens goed te controleren. Eventuele wijzigingen kunnen in het eerste uur na plaatsing van de bestelling worden doorgegeven door per email direct te reageren op de bestelbevestiging. Een uur nadat je de bestelling hebt geplaatst, gaan we met jouw product aan de slag. Is het niet gelukt om de wijzigingen tijdig door te geven, neem dan contact op met onze klantenservice. Omdat de bestelling speciaal voor jou op maat wordt gemaakt, kan deze niet worden geannuleerd.

Zie hiervoor tevens de EU wetgeving over gepersonaliseerde producten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/

Betaalinformatie

Alle prijzen staan vermeld in € en zijn inclusief btw. Onze klanten kunnen op NaturalNala.com betalen met verschillende betaalmethodes. Wij innen het bedrag van je bestelling uiteraard alvorens het verwerken van de bestelling.

Veiligheid

We maken bij alle betalingen gebruik van het zogenaamde SSL (Secure Socket Layer) protocol. Dit houdt in dat jouw kaartnummer of andere informatie die tijdens de transactie wordt verstrekt niet door onbevoegden kan worden afgelezen. De op NaturalNala.com verstrekte informatie wordt enkel en alleen bewaard om jou als klant van dienst te kunnen zijn en jouw product te kunnen leveren. De betaling en het invoeren van jouw kaartgegevens gebeurt rechtstreeks binnen de betaalprovider Daarom zijn jouw kaartgegevens 100 % veilig. Niemand anders heeft toegang tot jouw gegevens, ook medewerkers van Natural Nala niet.

Mailing en marketing

Als onderdeel van onze dienstverlening sturen wij jou een bevestiging van de bestelling, een factuur en een bevestiging van de verzending van je bestelling. Indien je binnen één uur na het plaatsen van de bestelling je gegevens hebt gewijzigd, sturen we je tevens een bevestiging van de gewijzigde bestelling.

Algemene voorwaarden

Doel en omvang

In deze voorwaarden staan de nadere voorwaarden vermeld voor de levering van de producten en diensten van NaturalNala.com. Bij iedere aankoop dienen de algemene voorwaarden geaccepteerd te worden. NaturalNala.com behoudt zich het recht voor om de voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, waarbij die wijziging tevens voor reeds geplaatste bestellingen geldt.

Prijzen en betaling

Alle prijzen op NaturalNala.com zijn inclusief btw en verzendkosten. Betaling vindt plaats bij afronding van de bestelling via de op de website vermelde betaalwijzen. Het bedrag wordt afgeschreven alvorens je bestelling in productie gaat.

Levering en vertraging

Levering vindt plaats zodra het product gereed is. Doorgaans wordt een product binnen 1 tot 10 werkdagen nadat de bestelling werd geplaatst, klaargemaakt en verzonden. Je hebt als klant het recht om jouw bestelling ongedaan te maken ingeval de levering van een bestelling aanzienlijk vertraagd is. Er is sprake van aanzienlijke vertraging wanneer de overeengekomen levertijd met 30 werkdagen is overschreden. Ingeval de levering is vertraagd wegens omstandigheden waar NaturalNala.com geen verantwoordelijkheid voor draagt (inclusief vertraging of gebrekkige levering zijdens toeleveranciers, vertraging zijdens de klant en gebrekkige medewerking zijdens de klant), vormt de vertraging geen verhaalmiddel voor de klant wegens de niet-naleving van de verplichtingen, en vormt de vertraging evenmin reden tot beëindiging van de koopovereenkomst zijdens de klant.

Ingeval de bezorging wordt vertraagd of verhinderd wegens overmacht, kan NaturalNala.com daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ingeval er sprake is van omstandigheden waarvoor NaturalNala.com geen verantwoordelijkheid draagt, die ertoe leiden dat naleving van de leveringsverplichting zijdens NaturalNala.com  duurder uitvalt, is NaturalNala.com niet verplicht die na te komen. Indien een bestelling aantoonbaar op tijd door NaturalNala.com is verzonden (volgens de overeengekomen levertijd), kan NaturalNala.com niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging in de bezorging door de post- en vervoersbedrijven of een kwijtgeraakt pakket. De klant kan zich nimmer beroepen op vertraging van reeds bezorgde producten.

Eigendomsrecht en voorbehoud

De klant verwerft pas het eigendomsrecht over het fysieke exemplaar van een product wanneer de koopsom volledig aan NaturalNala.com is voldaan. Alle producten van NaturalNala.com blijven diens eigendom totdat volledige betaling daarvoor is ontvangen. Nadat het eigendomsrecht op de klant is overgegaan, behoudt NaturalNala.com zich het recht voor om het vervaardigde product als voorbeeld te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Reclameren en gebreken

NaturalNala.com is niet aansprakelijk voor fouten die niet schriftelijk door de klant zijn gecorrigeerd voordat de bestelling werd uitgevoerd. Ingeval blijkt dat de levering gebreken kent of fouten bevat, dient de klant hierover binnen een redelijke termijn te reclameren door rechtstreeks contact op te nemen. NaturalNala.com is gerechtigd te trachten een gebrek te herstellen voor zover dit binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden en voor zover blijkt dat NaturalNala.com aansprakelijk kan worden gehouden voor de fout.

NB: De kleuren in het uiteindelijke gedrukte product kunnen afwijken van de kleuren zoals die op een scherm worden getoond, en deze kleurenvariatie kan niet als een fout worden beschouwd. Op gelijke wijze geldt dat de huidskleuren en haarkleuren zoals die tijdens het bestelproces te zien waren, niet exact overeenkomen en kunnen variëren al naar gelang de illustraties op of in onze verschillende producten.

Beperkte aansprakelijkheid

Ingeval van vertraging, of ingeval van gebreken in de afgeleverde producten, is NaturalNala.com niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstverlies of andere indirecte schade, inclusief verlies voortvloeiende uit de rechtspositie van de klant ten opzichte van derden. Voorts is NaturalNala.com enkel verplicht tot het betalen van schadevergoeding aan de klant ingeval van verlies of schade die is ontstaan als gevolg van grove onachtzaamheid of opzettelijke gedragingen. NaturalNala.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade of directe schade, indien die voortvloeien uit vertraging, verloren gegevens of gederfde inkomsten.

© 2022 Yva, all rights reserved.